Ajuda Domiciliaria

Cuidadores/as y salud

31/08/2020dot divider icon2469 vistasOferta publicada hace más de hace 5 meses

Ajuda Domiciliaria

Empresa d'atenció domiciliaria centrada en l'atenció a les persones amb dificultats per a satisfer les necessitats de la vida diària ja siguin funcionals, d'organització o de convivència.

Cura i atenció en la persona, control de l’alimentació, de la medicació segons pautes prescrites, cura de la higiene personal i canvi d’absorbents si s’escau.

Control de les incidències o símptomes que afectin als usuaris.

Potenciar l’autonomia personal i motivar a les persones.

Promoure les relacions socials i fomentar xarxa humana.

Estimular i treballar les capacitats dels usuaris per retardar el deteriorament.

Desenvolupar la màxima independència per a les activitats de la vida diària.

Sortides d’interès i celebracions.

Acompanyament a cites sanitàries o administratives dels usuaris.

Aptituds desitjades en els treballadors i treballadores:

Persona responsable i resolutiva en diverses situacions que es donin.

Formada per a l seu lloc de treball i amb experiència en llocs similars.

Disponibilitat i flexibilitat horària.

Aptituds d’iniciativa, empàtica i dinàmica vers al treball.

pin iconEixample Tarragona, Tarragona

Atenció Domiciliària • 1-10 empleados

Con nosotros desde agosto, 2020

De caire social i cures de persones dependents, treball dinàmic i flexibilitat horària

default avatar icon
ResponsableSandra González RodríguezActivo hace 3 meses

Ofertas similares

Con tu consentimiento, nos gustaría utilizar cookies y tecnologías similares para mejorar tu experiencia con nuestro servicio. Para más información al respecto, visita nuestra página de Política de privacidad